Pranayama: normes per respirar!

Pranayama són exercicis de ioga per controlar la respiració.

Nombrosos estudis mostren els beneficis de practicar Pranayama diàriament, tant per a la salut mental com física i emocional. Des de l’antiguitat fins a les darreres novetats Neuro-psicoterapèutiques, és una eina molt poderosa i elemental.

Regulació conscient i deliberada de la respiració, que reemplaça patrons inconscients (Patanjalli, Sutra II, 49) (Segle II)

Davant una emoció, ens canvia inconscientment el patró respiratori (cadència, intensitat, ritme). Quan voluntàriament canviem la respiració podem fer que canvii el nostre estat mental. El nostre sistema respiratori i els moviments de tòrax i diafragma ens permet intervenir voluntàriament.

Quan la respiració està agitada, la ment està agitada. La ment es calma quan la respiració es torna estable (Hatha Yoga Pradipika, II.2) (Segle XIV)

 

TÈCNICA:

La respiració te 4 fases:

 • inhalar (püraka)
 • retenir l’aire als pulmons (antah-kumbhaka)
 • exhalar (recaka)
 • retenir sense aire als pulmons (bahia-kumbhaka)

Els exercicis són molt variats fruit de combinar tipus de respiració amb les 4 fases. A més es pot respirar pel nas o per la boca. Els tipus de respiració  iòguica varien segons l’escola iòguica. En Kundalini ioga els més coneguts són

 • Llarga i profunda o bhastrica
 • Respiració de foc o Kapalabhati
 • Alterna o Anuloma viloma
 • Segmentada
 • Sitali, per la boca, amb la llengua doblada en “u”
 • Aspirant per la boca tancant les dents o Sitkari
 • De lleó per la boca amb la llengua fora

En tots ells es pot variar el ritme i la durada entre les 4 fases.

De la medicina Ayurveda i del hatha ioga hem après altres tipus com:

 • Bhramari o respiració d’abella
 • Bahya o respiració externa
 • Ujay o respiració sonora, també anomenada victoriosa
 • I també respiració amb vibració de mantra o Udghyta

CONSELLS:

 • Si no coneixes la tècnica, fes respiració conscient, llarga i profunda. Sempre pel nas. Demana instruccions a la persona de confiança.
 • Els exercicis respiratoris s’han de fer amb una postura que permeti la respiració àmplia: esquena recta, pit obert, amb paciència i cautela.
 • La millor forma de practicar és en postura asseguda, damunt una superficie no conductora.
 • Procura que el lloc tingui un aire de bona qualitat.
 • Millor amb l’estómac buit.
 • La millor hora del dia és a la sortida del sol o al vespre. També entre 12-13 h
 • Al matí, practicar desprès de la dutxa.
 • A l’acabar, esperar un mitja hora abans de dutxa o bany.
 • No prendre estimulants abans ni desprès.