Meditació i mindfulness

Mindfulness és  una tècnica de meditació que consisteix a focalitzar l’atenció mentre s’observa el fluir de les sensacions o del corrent de pensaments o la percepció d’un estímul extern. La persona que practica aquesta forma de meditació tracta d’aconseguir amb això un major nivell d’autoconsciència i alhora enfocar-se en el moment present, vivint plenament cada experiència a què es veu exposada. Les teràpies o els entrenaments basats en el mindfulness solen combinar aquesta pràctica de l’atenció plena o focalitzada, a més, amb elements de la psicologia positiva com ara l’èmfasi en l’obertura a l’experiència, la receptivitat i acceptació, la compassió o la gratitud.

Hi ha una àmplia evidència dels efectes beneficiosos de la pràctica de la meditació sobre la salut i el benestar tant físic com psicològic. En diferents estudis s’ha comprovat empíricament l’eficàcia del mindfulness en el maneig d’emocions, contribuint -per exemple- a la reducció de l’estrès o la millora d’estats d’ànim depressius, i facilitant la prevenció, l’afrontament i la recuperació en determinades patologies mèdiques , possiblement a través de la millora de la resposta immune i de la reducció dels nivells d’estrès.

A Jio ioga hem programat sessions setmanals de Meditació mindfulness per poder formar-se i practicar en un espai acollidor de la ma de meditadors experts, com Amelia Melo.