Jio COACHING

Acompanyament i entrenament per assolir els objectius de vida professsional i personal.

En aquest procés, el “coach”de Jio:

  • Ajuda a formular els objectius de canvi, portant a la persona a connectar amb el propi ser essencial i autèntic.
  • Proporciona eines per definir el camí -l’estratègia- per assolir-los a través d’eines d’autoconeixement i de claredat mental, juntament amb la visió neutra del context i necessitats de l’entorn.
  • Entrena per augmentar el coratge, l’empoderament, la resiliència i fer front a les pors.
  • Desvetlla capacitats de comunicació, autoregulació i gestió de les emocions.
  • Acompanya en la contínua avaluació del procés.

Les pràctiques de meditació i ioga formen part inherent del procès de coaching. Perquè és un treball de transformació personal basat en l’experiència. Treball que comença internament per projectar la persona i elevar-la al màxim potencial de les seves capacitats.