EMPRESA & YOGA

Traducir al castellano

Programes Especials Jio Empresa. Orientats a crear aptituds favorables a la Creativitat, I+D, Comunicació i Salut.

En 2 possibles formats:

 • ESDEVENIMENT ESPECIAL: Conferència + Tallers pràctics + Exercicis. Format ajustable (mínim 3 h). Possibilitat de coordinar amb sessions corporatives, aniversaris, incentius, etc. Temes d’interés: Estrès, Creativitat, Comunicació, Canvi, Addiccions, Lideratge… BENEFICIS: Innovació, incorporació de valors,  visió holística, motivació.
 • PROGRAMA DE CONTINUITAT: Programa de 8 sessions, ampliable segons necessitat. Format: 2 h per sessió. Horari compatible amb horari laboral o fora de l’horari laboral. BENEFICIS: Millora creativitat, Gestió de l’estrès, Redueix absentisme, Potencia relacions entre professionals, Desenvolupa l’atenció i concentració. Es pot coordinar amb programes de desenvolupament personal i coaching. Ideal en situacions de canvi, trasllat, reestructuració, consultoria.

Equip interdisciplinar

Referències:

 • ABANTIA CONSULT GROUP
 • TELEFONICA
 • PIMEC
 • FOCUSPARTNERS
 • HOTEL VILLA-EMILIA
 • GRUPO MEMORA

castellano

Programas Especiales Jio Empresa. Orientados a crear aptitudes favorables a la Creatividad, I+D, Comunicación y Salud.

En 2 posibles formatos:

 • EVENTO ESPECIAL: Conferencia + Talleres prácticos + Ejercicios. Formato ajustable (mínimo 3 h). Posibilidad de coordinar con sesiones corporativas, aniversarios, incentivos, etc. Temas de interés: Estrés, Creatividad, Comunicación, Cambio, Adicciones, Liderazgo… BENEFICIOS: Innovación, incorporación de valores, visión holística, motivación.
 • PROGRAMA DE CONTINUIDAD: Programa de 8 sesiones, ampliable según necesidad. Formato: 2 h por sesión. Horario compatible con horario laboral o fuera del horario laboral. BENEFICIOS: Mejora creatividad, Gestión del estrés, Reduce absentismo, Potencia relaciones entre profesionales, Desarolla atención y concentración. Se puede coordinar con programas de desarrollo personal y coaching. Ideal en situaciones de cambio, traslado, reestructuración, consultoría.

Equipo interdisciplinar

Referencias:

 • ABANTIA CONSULT GROUP
 • TELEFONICA
 • PIMEC
 • FOCUSPARTNERS
 • HOTEL VILLA-EMILIA
 • GRUPO MEMORA