Dru Yoga

Es basa en moviments fluids que ajuden a eliminar tensions i aporten energia. Aquesta perfecta combinació de moviment i relaxació permet experimentar el punt de calma interior, el punt DRU, i estar completament PRESENTS en l’aquí i ara. Les preocupacions i les tensions van disminuint, aportant més pau interior i harmonia a la teva vida.

Tradició iòguica que prové del nord de l’Índia i que ha estat introduïda i adaptada a Occident per Mansukh Patel, oncòleg, filòsof, autor de nombroses obres (El Poder Secret de la Llum, ed. Kairós) i pacifista reconegut mundialment per les seves caminades per la pau amb la World Peace Flame (Flama de la pau Mundial) amb la qual es va inaugurar el Parlament Mundial de les Religions de Barcelona el 2004.


El Dru Yoga és també conegut com “el ioga del cor”, donat que està especialment pensat per activar l’energia de l’Anahata, el chakra del cor, potenciant l’amor i la compassió, els sentiments més poderosos per a crear Pau a nosaltres mateixos, en el nostre entorn, i en conseqüència en el món.
Els moviments i asanes s’executen en general amb lentitud, de manera suau i fluida, sovint repetint diverses vegades, i el que és molt important, amb atenció plena.

 

A Jio Ioga oferim per primera vegada a Catalunya aquesta nova modalitat de yoga, amb Ma Teresa Palomas formada directament amb Mansukh Patel i traductora dels seus llibes al castellà i català, practicant i formadora de Dru Yoga i autora de nombroses publicacions sobre yoga, mindfulness i meditació.